Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Zielonej Górze
strona główna      strona www podmiotu
  Znajdź  
Aktualności
Kontakt
Kierownictwo
Regulamin
Zamówienia publiczne i przetargi
Ogłoszenia o pracy
Informacje o składnikach majątku
StrukturaRejestr zmian

Strona główna

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ KM PSP W ZIELONEJ GÓRZE

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w formie systemu stron internetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.) Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, jej organizacji, a także działalności i kompetencji. 

Informacje powyższe zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Data publikacji: 2012-08-02
Data aktualizacji: 2019-11-21
Autor: Kaniak Arkadiusz
Rejestr aktualizacji